Z Hrušova na juh

  • 2021.05.10
  • Karlovitz "Pupu" Kristóf

Dĺžka trasy: 38 km
Stredná obtiažnosť.
Povrch: asfalt, nespevnená lesná a poľná cesta
Typ bicykla: krosový, cestný

Z obce Hrušov pokračujeme 7,7km do obce Vinica, na križovatke v obci odbočíme vpravo na Veľkú Ves nad Ipľom (4,6km). Tu odbočíme vpravo do Sečianok (1,2km) a Klenian (3km). V Kleňanoch pokračujeme po ceste 3,2km do Ipeľských Ulian, a tu odbočíme vpravo na poľnú cestu, smerom na severozápad prejdeme po kombinovanej ceste s asfaltkou 8 km až k Plášťovciam. Odtiaľto sa dostaneme po asfaltovej ceste do Slatiny (6 km), na križovatke doľava sa môžeme dostať k prameňu minerálnej vody (700m), alebo pokračujeme po cykloturistickej značke vpravo na Hokovce (2,2km) popod vinice na okraji dudinského katastra (400m) s možnosťou občerstvenia sa. Odtiaľto je to už len 1km do kúpeľov Dudince.

Vyhliadkové body:
Dudinský, Rykynčický, Hrušovský, Kleňanský

Kontakty:​
Hrušov
Obecný úrad č.526, PSČ 991 42, t.č. :047/4880122, e-mail: starosta@hrusov.sk /web: www.hrusov.sk 

Hokovce
ulica č.151, PSČ 935 84, t.č.: 036/7491439, email: obec@hokovce.eu / web: www.hokovce.sk 

Rykynčice
ulica č.60, PSČ 962 55, t.č.: 045/5593115, e-mail: obecrykyncice@gmail.com / web: www.rykyncice.ocu.sk 

Plášťovce
ulica č.345, PSČ 935 82, t.č. 0905 322315, 036/7494122, e-mail: plastovce@plastovce.sk / web: www.plastovce.sk 

Dudince - TIK Dudince
Kúpeľná č.109, PSČ 962 71, t.č. :0917 810 274, e-mai: tikDudince@gmail.com  / web: www.Dudince.sk  
Otváracie hodiny: Po – Pi 09.00-16.00

Atraktivity na trase:​
1. Hrušov – ľudová architektúra
Malebná hontianska dedinka každoročne usporadúva veľký festival ľudovej kultúry a tradícií pod názvom  Hontianska paráda. Návšteva tejto obce aj v bežný deň je však zaujímavá množstvom zachovalých ľudových domov, rozsiahlym lazníckym (roztrateným) osídlením a tradičným obhospodarovaním veľkej časti chotára.

2. Hrušov - vínne pivnice
V obci Hrušov sa pivnice vytesávali do pieskového tufu (usadená hornina vulkanického pôvodu). Uskladňujú sa v nich zemiaky, zelenina a víno. Pivnice sú súčasťou náučného turistického chodníka ľudovej architektúry a starých hospodárskych prác v obci Hrušov.

3. Hrad Čabraď
Čabraď je zrúcanina hradu pri obci Čabradský Vrbovok na kopci nad údolím Litavy. Postavený bol v 13.storočí, patrí medzi stredoslovenské hrady a bol dôležitou protitureckou pevnosťou. V roku 1812 rod Koháryovcov nechal hrad podpáliť.

4. Kostol a kaštieľ v Plášťovciach
Na východ od kostola , z konca 19 storočia so 42m vysokou vežou, je kaštieľ Palásthyovcov postavený v barokovom štýle. Odtiaľto východne je kalvária, kde je príťažlivý výhľad na celú obec.

5. Bitka pri Plášťovciach
Odohrala sa 10.-11. augusta 1552 medzi uhorskými  a tureckými vojskami, bola prvou skutočne veľkou bitkou na území dnešného Slovenska. 

6. Rykynčice
Obec leží v doline potoka Krupinica, vznikla spojením dvoch obcí, ktoré sa spomínajú prvýkrát v roku 1279 pod názvom Rakucha. Pýchou dediny sú vínne pivničky, vytesané do skál.

7. Arborétum Feľata
Arborétum leží na náhornej rovine južných výbežkov krupinskej vrchoviny na rozvodí Krupinice a Litavy. Kedysi tu boli kráľovské lesy. Projektantom a realizátorom bol Ernest Koháry. Najkrajším miestom je Koháryho aleja alebo platanová lúka.

8. Prírodná rezervácia Šípka
Ide o lokalitu s výskytom vzácnych druhou flóry a fauny, najmä treťohorného hmyzu, na stepiach a lesostepiach strednej Európy.

9. Vinice Merovce
Nad Dudincami sa nachádza komplex menších súkromných viníc, ktoré pokračujú esom na sever. Je tu niekoľko príťažlivých zákutí s možnosťou osvieženia sa a „koštovky“ domáceho vína.

10. Slatina – prameň
Plniareň minerálnej vody sa nachádza 500m južne od obce Slatina. Minerálna voda tu bola po prvý krát zachytená v roku 1957. Vrt siaha do hĺbky viac ako 15metrov. Teplota vody je približne 12 stupňov. Má liečivé účinky na dýchacie cesty a tráviaci trakt.

11. Ipeľské Uľany
Približne 2km severozápadne od obce Ipeľské Uľany na ľavej strane cesty do Iskorne  a Plášťoviec stojí východná stena svätyne ako posledný zvyšok románskeho kostolíka z 13. storočia. 

Autor: Karlovitz "Pupu" Kristóf
Obrázok: Wikipédia