Okruh diviko-romantický Balassagyarmat

  • 2020.09.01
  • Balázs Frics

Dĺžka trasy: 71 km
Celkové prevýšenie trasy: 890 m
Maximálny sklon: 20%
Obtiažnosť: ťažká
Odporúčaný typ bicykla: Mountain bike, E-bike, Trekingový bicykel

Dotknuté miesta / obce:
Terény, Szadaváralja, Magyarnándor, Mohora, Szügy, Csesztve, Rekreačná oblasť Nyirjes, Balassagyarmat, Patvarc, Nógrádmarcal, Cserháthaláp               
 
Krátky popis prehliadky:
„Okruh divoko-romantický Balassagyarmat“ je dobrodružná, skutočná, celodenná prehliadka s mnohými poľnými cestami. Keby sme chceli navštíviť všetky pamätihodnosti v dotknutých obciach, asi by sme to počas jedného dňa nestihli. Možno sa oplatí začať okruh niekoľkokrát s rôznymi miestnymi cieľmi. Táto pestrá trasa nie je skutočným okruhom, pretože na krátku vzdialenosť pôjdeme tou istou cestou tam aj späť. Dá sa povedať, že je jedinečný v našej ponuke zájazdov, pretože dotykom mesta Balassagyarmat sa okrem skutočného historického urbanistického a architektonického rázu dotýka aj lesných a poľných výhliadok a jazier, takže súčasne predstavuje mestské a prírodné krásy tejto oblasti. Na druhej strane je táto trasa zaujímavá, lebo nás na chvíľu vyvezie z kopcov Cserhát a okolo mesta Balassagyarmat nám palócka krajina ukáže úplne iný, oveľa plochejší obraz. Sú tu aj vodárenské veže typické pre rovinatú krajinu, ktoré v horách nevidíme. V cieľovom meste Balassagyarmat sa nachádza veľa cukrární, kaviarní a mestská atmosféra, kde sa môžeme naplniť energiou a pokračovať v ceste späť do kopcov a hôr. Vzdialenosť 70km s prevýšením takmer 900m už nie je obyčajným výkonom, pripravenejší cyklisti podporení túžbou po dobrodružstve to určite zvládnu!
Z centra obce Terény okamžite stúpame a po Bercsényiho ceste sa čoskoro ocitneme v teréne. V skutočnosti sme teraz na konci cesty ďalšieho okruhu zvanom „Szandavár v teréne“, akurát ideme opačným smerom k obci Szandaváralja. (Oplatí sa vyskúšať aj túto túru.) Stúpanie pokračuje popri pôvabných poliach, minieme vysielaciu vežu a potom zdoláme vrchol kopca Hucskó a zídeme dolu do Szandaváralje. Aj keď je vrch Hucskó najvyšším bodom našej túry, ušetrime si energiu, pretože neskôr bude dosť stúpania. Po príchode do Sandaváralje odbočíme doprava na hlavnú cestu a vydáme sa smerom na Mohoru. V zásade počas okruhu ideme dolu kopcom aj keď miestami zdoláme menšie kopčeky. Dotýkame sa aj obce Magyarnándor, kde prechádzame cez potok Čierna voda, potom odbočíme doľava smerom na Szügy, Balassagyarmat. Nasledujúci 2 km úsek absolvujeme aj na konci tejto túry. Po týchto dvoch kilometroch pokračujeme rovno až do obce Szügy. V obci urobíme okruh po cestách Lajosa Kossutha a Rákócziho, potom odbočením na ulicu Mikszátha mierne vpravo smerujeme opäť do terénu. Ideme smerom na Csesztve po poľnej ceste obklopenej ornou pôdou a poľami, pričom naša cesta začína byť strmšia a nakoniec po ďalšom stúpaní na úrovni 120 metrov sa dostaneme k rozhľadni Teréz Kövicsesi na vrchole kopcovitého poľa. Odtiaľ máme pred sebou nádhernú panorámu na všetky strany krajiny. V Rozhľadni sú na informačných tabuliach zakreslené okolité hrady a ich názvy. Stojí za to ísť hore. Odtiaľto pokračujúc sa menšou zákrutou valíme dole smerom na Csesztve. Po príchode do dediny odbočíme doprava na hlavnú cestu a opäť ideme po asfalte smerom na Balassagyarmat. Po opustení mesta, asi po 3,5 km opäť odbočujeme z asfaltovej cesty doľava a pokračujeme v dobrodružnej ceste v teréne. Po pestrej trase pomocou GPS obchádzame miestny park s divou zverou, a  smerujeme k rekreačnej oblasti a jazeru Nyirjes. Ak prídeme v správnom čase, môžeme v jazere vidieť aj krásne lekná. Prejdeme cez rekreačnú oblasť a na konci ulice Nyárfa odbočíte doľava a potom doprava na ďalšiu dobrodružnú cestičku, ktorá vedie na južný okraj mesta Balassagyarmat. V meste môžeme navštíviť veľa miest, oplatí sa tu niekde naobedovať alebo posedieť v cukrárni.
Nakoniec opustíme mesto po ceste 1. mája, na konci ulice pokračujeme rovno a opäť bicyklujeme v teréne medzi ornými pôdami, poľami a tekvicami. Toto je úplne iná tvár regiónu Palóc. Môžeme si vychutnať rovinatú krajinu až k Patvarcu a opúšťaním obce sa pomaly vydávame späť do kopcovitejšej krajiny. Po niekoľkých kilometroch odbočíme doprava smerom na Nógrádmarcal, potom za dedinou odbočíme doprava smerom na cestu do obce Szügy a priamo z dediny odbočíme do terénu. Najskôr prechádzame popri orných pôdach, potom neskôr odbočíme do lesa, kde sa po útulnej ceste miernou obchádzkou dostaneme opäť na rozhľadňu. Vrátime sa z našej obchádzky a pokračujeme v ceste prudkou ľavotočivou zákrutou. Nasleduje strmý kopec, kde neskúsení cyklisti môžu bicykel radšej tlačiť. Pokračujúc v našej trochu kľukatej, dobrodružnej lesnej ceste, zrazu sa ocitneme vedľa vodnej nádrže Berekalja, kde na priateľskej, severnej strane pobrežia prechádzame okolo vody. Opúšťame jazero a ocitáme sa opäť na hlavnej ceste, kde musíme odbočiť doľava. Ak je nám táto krajina známa, nie je to ilúzia, dnes sme tu už naozaj boli. Toto bude etapa, ktorú sme už absolvovali v prvej polovici našej túry na našej ceste do obce Szügy, ale teraz vidíme krajinu spredu. Valením priamo cez Mohoru pokračujeme až po Cserháthaláp, potom na konci Halápu mierne zabočíme doľava smerom na Szandu a vychyľujeme sa z hlavnej trasy. Po kopcovitej asfaltovej ceste odbočujeme späť do obce Terény.

V dotknutých obciach sa oplatí navštíviť tieto atrakcie:

Terény:
- Cesta Jánosa Aranya 31. Súpisné číslo.: 213 „Ľudový dom“ Kroje, bytové zariadenie a náradie našich predkov
- Cesta Jánosa Aranya 50-52. Súpisné číslo.:288, 286 „DOM PALÓC” trámový strop, krb s voľnými komínovými kachľami, kolesová studňa, klenutá kamenná pivnica
- Prezentácia diel maliara ALADÁRA FÁYA (1898-1963)
- Cesta Jánosa Aranya 70. Súpisné číslo.: 298 „EDVI-ILLÉS Kaviareň“ HUNNIA ČIPKOVÉ MÚZEUM čipkárska dielňa
- Cesta Jánosa Aranya 74. Súpisné číslo.: 301 výstava „HISTÓRIA JOHANNITOV“
- Cesta Jánosa Aranya 76 .. Súpisné číslo.: 310 „Výbava jednej nevesty”
- Kossuth cesta 10. Súpisné číslo.: 12 „Múzeum Kotúčových magnetofónov”
- Škôlkárska cesta 5. Súpisné číslo.: 261 „Záhradný náučný chodník“ rodné záhradné trvalky a okrasné rastliny
- Petőfi cesta 29. Súpisné číslo.: 428 cukrovarnícke podniky „CUKROVÝ DOM“ v Maďarsku
- Mikszáth Kálmán ulica „Amfiteáter“

Szandaváralja:
- Sandavárala - Vidiecky dom
- Szandaváralja, Dózsa György cesta 11 - Remeselná dielňa Vásár Fia a BUFET
- Szandavárlaja, Madáchova cesta 27 - Völgyzug Pizzéria

Mohora:
- Kossuthova ulica 30. – Pamätný dom Klári Tolnay
- Rákócziho cesta 25. - Pamätný dom Mauks Ilona a pamätný park
- Rákócziho cesta 1. – rímskokatolícky kostol
- Rákócziho cesta 24. -  evanjelický kostol
- Kossuthova ulica 2. - Kaštieľ Vay-Zichy
- Kossuthova ulica 14 – svätyňa pri ceste
- Ulica Sándora Petőfiho - Dolinka – pivnice
 
Magyarnándor:
- Kossuthova cesta 1-3 - rímskokatolícky kostol
- Cesta Rézpart - priehrada Rézpart
- Veľká rozhľadňa
 
Cserháthaláp:
- Hlavná cesta 22 - penzión Palóc Porta
- Cserháthaláp, hlavná cesta 54 - penzión Nagyhaláp

Szügy
- Rákócziho cesta 57. – evanjelický kostol
- Rákócziho cesta. 99-103. – Chránená lipa
- Rákócziho cesta 76. – Dedinské múzeum
- Rákócziho cesta 99-101. Bývalá Župná budova
- Hunyadiho cesta 27- - Kaštieľ Simonyi
- Mikszáthova cesta 10. – Beniczkyho kúria
 
Csesztve
- Kossuthova cesta - Múzeum a pamätný park Imre Madácha
- Kossuthova cesta - kostol svätého Martina a lurdská kaplnka
- Kossuthova cesta 21. - evanjelický kostol
- Cesta Liliom - Kúria Majthényiho
- Rákócziho kaštieľ
- Foltényiho zvonica
- Prameň Pitnye (turecká fontána):
 
Balassagyarmat
- Srbská u. 5. – Srbský kostol
- Park Palóc 1. - Múzeum Palóc
- Rákócziho cesta 50. - Galéria Endre Horvátha
- Hunyadi út 24. - Zbierka židovskej kultúry z regiónu poiplia a výstavná sieň
- Park Palóc 1. - Dom Palócov
- Kossuthova ulica 1. - Múzeum motocyklov Pannonia
- Námestie Civitas Fortissima
- Námestie republiky 7.- Kláštor anglických slečien
- Rákócziho cesta 22. - Katolícky kostol Najsvätejšej Trojice
- Námestie republiky - socha Madácha
- Rákócziho cesta 12 - major Kacskovics
- Námestie republiky 5. - Mestská galéria

Patvarc
- Gyarmat ulica 64. – Rímskokatolícky kostol a zvonica
- Na okraji obce Patvarc - Pivničný dom Patvarci
 
Nógrádmarcal
- Rákócziho cesta 1. – Rímskokatolícky kostol
- Kúria šlachticov (Hosťovský dom)
- Pamätný park Millennium

Autor: Balázs Frics