Kalvária v Hrušove

  • 2020.09.01
  • Admin

Hrušovská kalvária bola postavená na vrchole vtedy holého pieskovcovitého kopca zvaného Stráňa, vo výške 525 m nad morom. Epidémiou sužovaní obyvatelia obce ju v roku 1773 stavali tak, že vytvorili reťaz a od najbližšej prístupovej cesty si podávali kamene a krčahy s vodou. Kvôli spevneniu pieskovcového masívu v roku 1903 vysadili svahy kopca agátmi, ktoré sa tu rozmnožili a chránia Stráňu pred dôsledkami erózie aj dnes.

Dnešnú kaplnku z pôvodnej prebudovali v roku 1923. V roku 1933 postavili vedľa kaplnky drevenú zvoničku. Zvony do nej kúpili z kostola v Čabradi. V roku 1950 miestni murári postavili na svahu smerom ku kaplnke krížovú cestu so 14 zastaveniami, čím sa toto posvätné miesto stalo symbolickou Kalváriou. Najväčší rozsah úprav bol v rokoch 1992-93.

Hrušovčania si ctia a chránia túto dominantu, z ktorej Sedembolestná Matka vystiera svoju pravicu nad dedinu, chrániac ju pred zlými vplyvmi. Na toto pútnické miesto sa schádzajú veriaci nielen z obce, ale aj z okolitých dedín dvakrát v roku: 3. mája a 14. septembra.

Pôvodu: https://okresvk.wordpress.com/2014/05/29/kalvaria-v-hrusove/