Zásady ochrany osobných údajov

  • 2020.09.01
  • Admin

Zásady ochrany osobných údajov webových stránok a správa údajov

Spoločnosť Cicáskacus Vendégház Kft. rešpektuje súkromie svojich nájomcov a návštevníkov svojich webových stránok. V súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 679/2016 (ďalej len „GDPR“) tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme Vaše údaje, na čo ich používame, s kým ich zdieľame a ako ich ukladáme. Platí to vtedy, keď navštívite našu webovú stránku alebo nás kontaktujete akoukoľvek formou, ktorá zhromažďuje informácie o Vás, vrátane Vašich nájmov, otázok alebo požiadaviek od nás, a keď s nami uzatvárate zmluvu o prenájme bicykla. Prečítajte si pozorne pravidlá ochrany osobných údajov. Pretože počas používania služby medzi nami, ako prenajímateľom a Vami, ako nájomcom vzniká zmluvný vzťah, a pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov, žiaľ službu Vám nemôžeme poskytnúť.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť Zásady ochrany osobných údajov. Všetky zmeny alebo úpravy budú účinné okamžite po zverejnení aktualizácie na webových stránkach.

Typ údajov, ktoré zhromažďujeme
Nasledujúci text popisuje typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať alebo vytvárať pri Vašich interakciách s webovou stránkou. Vo všetkých prípadoch sme definovali účel, na ktorý používame príslušné osobné údaje, a právny základ ich spracúvania. Zákon o GDPR stanovuje niekoľko právnych základov, na ktorých môžeme Vaše osobné údaje použiť. Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše osobné údaje na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich právnych základov:

• Ak je to potrebné pre efektívnu a včasnú komunikáciu medzi nami a Vami za účelom rezervácie / záujmu;
• Ak je to potrebné na splnenie zmluvy; tj. kde potrebujeme zhromaždiť informácie, aby sme mohli poskytovať čo najlepšie služby (meno, miesto narodenia, dátum narodenia, kontaktné informácie atď.);
• V prípade potreby z dôvodu zakúpenia služby poskytovanej treťou stranou (napr. rezervácia ubytovania atď.), súvisiace s rezerváciou, prenájmom, zmluvou alebo službou, ktorú poskytujeme;
• Ak to vyžadujú naše právne alebo daňové povinnosti, vrátane povinných minimálnych fakturačných údajov požadovaných zákonom o účtovníctve.
• Ak je to potrebné za účelom presadzovania vlastných právnych záujmov alebo právnych záujmov tretej strany, pokiaľ tieto záujmy neprevažujú nad záujmami nájomcov alebo ich základnými právami a slobodami.
• Ak je to potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany nájomcov.
• Ak je to potrebné pre právne záujmy, ktoré zastupujeme my alebo tretie strany (vrátane účtovníkov, bankových inštitúcií, finančných agentúr, profesijných združení a spoločností, ktoré pomáhajú pri audite, riadení projektu a dodržiavaní súladu), pokiaľ tieto záujmy neprevažujú záujmy našich nájomcov alebo základných práv a slobôd.
 
Osobné informácie: Osobné informácie znamenajú akékoľvek informácie o vás, napríklad vaše meno a kontaktné údaje. Medzi osobné informácie nepatria anonymizované údaje, napríklad anonymné údaje služby Google Analytics. Osobné údaje zahŕňajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ako sú vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, ako aj demografické informácie, ako sú vek, pohlavie, rodné mesto a záujmy, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri registrácii alebo vyplnení formulára, alebo po vypožičaní vyplníte hodnotenie. Nie je od Vás požadované, aby ste nám poskytovali akékoľvek osobné informácie, ktoré nie sú potrebné na vykonávanie nami poskytovaných služieb. Preto nežiadame informácie o formulároch, ktoré nie sú potrebné pre služby, ktoré poskytujeme.

Odpovede na otázky a cestovné informácie: Ak nás kontaktujete a rozhodnete sa poskytnúť osobné informácie, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, môžeme tieto informácie použiť na zodpovedanie Vašich otázok, na pokračovanie v korešpondencii alebo na riešenie Vašich otázok. Vy sa rozhodujete, aké osobné informácie poskytnete, ale zvyčajne vyžadujeme minimálne meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme mohli na Vašu žiadosť čo najefektívnejšie reagovať.

Finančné informácie: Finančné informácie, ako napríklad podrobnosti o spôsobe platby v čase rezervácie.

Údaje zo súťaží, darov a prieskumov: Osobné a ďalšie informácie, ktoré môžete poskytnúť pri účasti v súťažiach alebo stávkach a / alebo pri odpovediach na prieskumy.

Odvodené údaje a sledovacie technológie: Sledujeme určité údaje, ktoré naše servery alebo stránky automaticky zhromažďujú pri vašom prístupe na stránku, napríklad vašu IP adresu (vo väčšine prípadov anonymizovaná), typ prehliadača, operačný systém, časy prístupu a stránky, ktoré ste si prezerali priamo pred a po prístupe na web.
 
Na zhromažďovanie informácií o vašom používaní našich webových stránok používame nástroj s názvom „Google Analytics“. Google Analytics zhromažďuje informácie, ako napríklad to, ako často používatelia navštevujú náš web, aké stránky navštevujú, keď ho navštevujú, a aké ďalšie weby použili predtým, ako ho navštívili. Informácie, ktoré dostávame zo služby Google Analytics, používame iba na vylepšenie našej stránky. Google Analytics zhromažďuje iba Vašu IP adresu a anonymizuje ju pre naše účely, nie však Vaše meno alebo iné identifikačné údaje. Nekombinujeme informácie zhromaždené prostredníctvom služby Google Analytics s Vašimi osobnými údajmi.
Google Analytics používa súbory cookie na odlíšenie Vás od iného používateľa našich webových stránok. „Cookie“ je súbor obsahujúci malé písmená a číslice, ktorý je uložený vo Vašom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača a slúži na Vašu identifikáciu ako jedinečného používateľa pri ďalšej návšteve stránky a na odlíšenie od ostatných používateľov našej stránky. Súbory cookie nemôžu čítať údaje z Vášho pevného disku, slúžia iba na registráciu a identifikáciu webových stránok. Súbory cookie služby Google Analytics môže používať iba spoločnosť Google.
Keď otvoríte našu webovú stránku, budete požiadaní o súhlas s používaním súborov cookie. Ak súhlasíte, súhlasíte s používaním súborov cookie na tu opísané účely. Ak neprijímate súbory cookie, môže sa stať, že nebudete mať prístup k určitým informáciám na určitých stránkach nášho webu. Súbory cookie môžete zablokovať aktiváciou nastavenia vo svojom prehľadávači, čo Vám umožní odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie.
Môžete sa tiež odhlásiť vyplnením formulára na zrušenie nástroja Google Analytics, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Schopnosť spoločnosti Google používať a zdieľať informácie zhromaždené službou Google Analytics o Vašich návštevách tejto stránky je obmedzená Zmluvnými podmienkami služby Google Analytics a Pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Súbory cookie a webové majáky: Na zlepšenie prispôsobenia webových stránok a Vášho používateľského zážitku môžeme používať súbory cookie, webové majáky, sledovacie pixely a ďalšie technológie sledovania na webových stránkach. Pri prístupe na stránku nebudú Vaše osobné informácie zhromažďované pomocou technológie sledovania.
Väčšina prehľadávačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Súbory cookie môžete vymazať alebo odmietnuť, uvedomte si však, že tieto kroky môžu mať vplyv na dostupnosť a funkčnosť webových stránok. Možno webové majáky neodmietnete, ale môžu byť neúčinné pri odmietaní všetkých súborov cookie alebo zmene nastavení prehliadača tak, v súvislosti s oznámením každého súboru cookie, čo umožňuje individuálne prijímanie alebo odmietanie súborov cookie.
 
Ako používame vaše informácie
Presné informácie o Vás nám umožnia poskytnúť bezproblémový, efektívny a prispôsobený používateľský zážitok pre Vás. Konkrétnejšie, informácie zhromaždené prostredníctvom webových stránok alebo e-mailom s našimi zamestnancami používame na nasledujúce činnosti (upozorňujeme, že tento zoznam nie je kompletný):
• Zašleme vám e-mail ohľadom Vašich otázok alebo požiadaviek.
• Spracovanie platieb a refundácií.
• Predchádzanie podvodným transakciám, boj proti krádežiam a ochrana pred trestnou činnosťou.
 
S kým zdieľame vaše údaje
V určitých situáciách môžeme zdieľať informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme. Vaše informácie môžu byť zverejnené nasledovne:
• Na ochranu zákona alebo práv: Ak sa domnievame, že zverejnenie informácií o vás je nevyhnutné na reagovanie na právne kroky, vyšetrovanie alebo nápravu možného porušenia našich zásad alebo na ochranu práv, majetku a bezpečnosti ostatných, môžeme vaše údaje zdieľať v súlade s platnými zákonmi, pravidlami alebo predpismi. To zahŕňa výmenu informácií s inými organizáciami na ochranu pred podvodmi a znížením kreditného rizika, ako aj s letiskovými a prístavnými orgánmi, colnými a imigračnými orgánmi.
• S poskytovateľmi tretích strán: Môžeme zdieľať Vaše informácie s tretími stranami, ktoré poskytujú služby nám alebo v našom mene, vrátane spracovania platieb, doručovania e-mailov a akýchkoľvek zariadení, ktoré používame na mieste na vykonávanie našich služieb. V každom z týchto prípadov poskytneme iba informácie potrebné na splnenie zmluvy.
• Obchodní partneri: Môžeme zdieľať informácie s našimi obchodnými partnermi, aby sme splnili naše právne a daňové povinnosti a ponúkli určité produkty, služby alebo propagačné akcie, ale zabezpečíme, aby sa Vaše informácie použili iba na spoluprácu s nami.
 
Bezpečnosť údajov
Všetky informácie, ktoré poskytnete, ukladáme na naše zabezpečené servery spravované spoločnosťou Silicium Network informatikai Kft. (Https://www.silicium.eu/), ktoré sa nachádzajú v Maďarsku.
Aj keď sme podnikli primerané kroky na zaistenie bezpečnosti poskytovaných osobných údajov, upozorňujeme, že napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé alebo nepreniknuteľné a nie je možné zaručiť spôsob prenosu údajov proti odpočúvaniu alebo inému zneužitiu. Informácie zverejňované online sú vystavené odpočúvaniu a zneužitiu neoprávnenými stranami. Preto nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť, ak poskytnete osobné informácie.

Uchovávanie údajov a odvolanie súhlasu
Uchovávanie údajov začne od prvého kontaktu po dobu 20 rokov po skončení zmluvného vzťahu (alebo tak dlho, ako je to potrebné) alebo po prvom kontakte.
Kedykoľvek môžete uplatniť akékoľvek ďalšie právo podľa článkov 15-22 nariadenia EÚ GDPR, a to právo na prístup, opravu, vymazanie alebo „zabudnutie“, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov alebo právo namietať proti kontaktovaniu našej spoločnosti. 

• Kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie alebo e-mailom na adrese gdpr@huskbike.eu .
• Ak chcete vedieť, aké informácie máme v našich záznamoch, alebo nás chcete požiadať o vymazanie Vašich údajov, urobíme tak na požiadanie.

Prosím pošlite e-mail na gdpr@huskbike.eu s predmetom: Vyžiadanie osobných údajov.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je výstižným a neúplným vysvetlením všetkých aspektov zhromažďovania a používania osobných údajov. Ak potrebujete ďalšie informácie o tomto prehlásení o ochrane osobných údajov, postupoch stránky alebo Vašom vzťahu k tejto stránke, kontaktujte nás.